ริชาร์ด เกีย

2 ในการจัดอันดับ 100 ดาวรุ่ง, นิตยสารอัพไซด์ ค. 1 ในการจัดอันดับ 50 ริชาร์ด เกีย, นิตยสารไทม ค. 28 ใน 100 อันดับบุคคลสำคัญผู้มีอิทธิพลในวงการกีฬา, นิตยสารสปอร์ตติง นิวส์ ค. 2000 เป็นต้นมา มีสาเหตุมาจากการที่หุ้นของไมโครซอฟท์มีราคาลดลง รวมถึงการที่เขาได้บริจาคเงินหลายพันล้านดอลลาร์ให้องค์กรการกุศลของเขา และแม้เขาจะมีรายได้ลดลง ตามรายงานของนิตยสารฟอร์บในปีค.

The Top Ten US Charitable Foundations”. Archived from the original on July 31, 2012. Archived from the original on April 4, 2008. Archived from the original on February 22, 2012. Archived from the original on July 19, 2012.

Archived from the original on July 8, 2012. Archived from the original on July 24, 2012. 40 billionaires pledge to give away half of wealth”. Archived from the original on September 7, 2012.

A Rich Gift: Homemade Jelly for Bill and Melinda Gates”. Archived from the original on September 16, 2012. Bill Gates Can’t Build a Toilet”. BBC news article “Bill Gates drinks water distilled from human faeces””.

From poop to portable, This Ingenious Machine Turns Feces Into Drinking Water”. Bill Gates and Jimmy Drink Poop Water”. Youtube Channel of The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Hard Drive: Bill Gates and the Making of the Microsoft Empire Harper Business. Bill Gates Speaks: Insight from the World’s Greatest Entrepreneur John Wiley and Sons. Breaking Windows: How Bill Gates Fumbled the Future of Microsoft Free Press. 10 ธันวาคม 2561 เวลา 16:08 น.