เชน เช ย่า

8 บ้านเราเรียนน้อยกว่าเขา 1 ปี พอดียุคนั้นกำลังเปลี่ยนแปลงระบบการแพทย์ของเขาว่า ถ้าจะเข้าแล้วต้องไปสอบเข้า ม. For some strange reason, the act of sneezing has long been considered เชน เช ย่า than just a physical action. All kinds of ideas and legends have grown up about sneezing, as if it had special significance. Actually, sneezing is the act of sending out air from the nose and mouth.

It is a reflex act, and happens without our control. Sneezing occurs when the nerve-endings of the mucous membranes of the nose are irritated. It can also happen, curiously enough. The act of sneezing is an attempt by the body to expel air to get rid of the irritating bodies. From earliest times, however, people have wondered about sneezing, and it has universally been  regarded as an omen of some kind. Greeks,  Romans, and Egyptians regarded the sneeze a warning in times of danger, and as a way of foretelling the future.

Primitive people believed that sneezing was a sign of approaching death. When anyone sneezed, therefore, people said “God help you! There is a legend that before the days of Jacob, a person died after sneezing. Jacob interceded with God, according to this tale, so that people could sneeze without dying – provided a benediction followed every sneeze! During the 6th century that was the plague in Italy, and Pope Gregory the Great ordered that prayers be said against sneezing. It was at this time that the custom of saying “God bless you” to persons who sneezed became established.